پروژه

پروژه جدید من
تعداد پیشنهاد ها
۰
میانگین مبالغ پیشنهادی
۰
متوسط زمان انجام پروژه
۰

کاربر گرامی!
لطفا جهت ارائه پیشنهاد ابتدا وارد سیستم شوید.
کارفرما

RezaSabour

پروژه آرشیو شده است
در انتظار پیشنهاد
مهات انجام پروژه
۵
بودجه پروژه
از ۲۳۹۹۶ تومان تا ۹۰۰۰۰ تومان
توضیحات پروژه:
پروژه ای میخواهم که انجام شود

پیشنهادهای مطرح شده