پروژه

دورکاری
تعداد پیشنهاد ها
۰
میانگین مبالغ پیشنهادی
۰
متوسط زمان انجام پروژه
۰

کاربر گرامی!
لطفا جهت ارائه پیشنهاد ابتدا وارد سیستم شوید.
پروژه آرشیو شده است
در انتظار پیشنهاد
مهات انجام پروژه
۳۶۵
بودجه پروژه
از ۲۰۰۰۰ تومان تا ۸۰۰۰۰ تومان
توضیحات پروژه:
این پروژه به این شرح است که دورکاری انجام می‌شود

پیشنهادهای مطرح شده