پروژه

ترجمه
تعداد پیشنهاد ها
۱
میانگین مبالغ پیشنهادی
۲
متوسط زمان انجام پروژه
۰

کاربر گرامی!
لطفا جهت ارائه پیشنهاد ابتدا وارد سیستم شوید.
پروژه آرشیو شده است
در انتظار پیشنهاد
مهات انجام پروژه
۲
بودجه پروژه
از ۱۵ تومان تا ۱۵ تومان
توضیحات پروژه:
ترجمه متن مخابرات

پیشنهادهای مطرح شده

سلام به کارفرمای پروژه لطفا بفرمایید که چند صفحه است که دو روز وقت گذاشتید؟انگلیسی به فارسی است یا فارسی به انگلیسی؟ هر 250 کلمه یک صفحه ترجمه است.ممکن است فونت صفحه شما فشرده شده باشه و بنابراین،تعداد واقعی صفحات از تصور شما بیشتر باشد.


مبلغ پیشنهادی
۲
بیعانه
۰
مدت زمان انجام
۰