فهرست متخصصین و پروژه ها

تلفظ تلفظ

فهرست متخصصین

تعداد ۴۳ متخصص یافت شد.

ترجمه؛ دریچه‌ای رو به دانش و فرهنگ

طنین .

ترجمه اگرچه تخصص است، اما هنر هم هست، ظرافت می‌خواهد.
یافتن مرزی که نه در دام «تفسیر به رای» دیدگاه نویسنده بیافتیم و نه کلمات را مثل دانه‌های مجزا و بی‌روح بر روی کاغذ بکاریم، همان «هزار نکته‌ی باریک‌تر ز موی»...

ترجمه متون و یادگیری انگلیسی را به ما بسپارید

بهزاد منتظری


هدف ما این است که به شما کمک کنیم توانایی صحبت کردن روان به زبان انگلیسی را به سادگی کسب نمایید!

برای اینکه بتوانید زبان انگلیسی را به طور روان صحبت کنید، شما بایستی به خواندن، شنیدن، و صحبت کردن مسلط شوید.به همن...

فهرست پروژه ها

تعداد ۰ پروژه یافت شد.