فهرست متخصصین و پروژه ها

تجارت الکترونیکی تجارت الکترونیکی

فهرست متخصصین

تعداد ۴ متخصص یافت شد.

در اقتصاد دانش بنیان امروز دانایی توانایی است

احسان اولیایی

وقتی که آرش برای گستردن مرز این سرزمین به چند قدم بیشتر تا سر حد مرگ کمان می کشید هرگز تصور نمی کرد روزگاری مرزهای زندگی چنان با ایده ها و ارتباطات گوناگون گره بخوره که جستجوی آنها قصه سوزن باشه در انبار کاه! شاید...

مشاوره در حوزه تحلیل و طراحی نرم افزارهای تجاری و سازمانی

مجتبی بهزادی

با سلام.
به کارجور خوش آمدید. اگر در حوزه نرم افزاری با مشکل مواجه هستید، به محل مناسبی آمده اید!
با تعیین وقت قبلی و مشاوره آنلاین به مشکلات شما پایان خواهیم داد.

فهرست پروژه ها

تعداد ۰ پروژه یافت شد.