فهرست متخصصین و پروژه ها

کامپیوتر و فناوری اطلاعات کامپیوتر و فناوری اطلاعات

کامپیوتر و فناوری اطلاعات

زبان های خارجه زبان های خارجه

زبان های خارجه

سلامت و بهداشت سلامت و بهداشت

سلامت و بهداشت

دین، فرهنگ و جامعه دین، فرهنگ و جامعه

دین، فرهنگ و جامعه

هنر، معماری و گرافیک هنر، معماری و گرافیک

هنر، معماری و گرافیک

علوم و مهندسی علوم و مهندسی

علوم و مهندسی

تجارت، فروش و بازاریابی تجارت، فروش و بازاریابی

تجارت، فروش و بازاریابی

مالی و حسابداری مالی و حسابداری

مالی و حسابداری

مدیریت و حقوق مدیریت و حقوق

مدیریت و حقوق

تولید محتوی و نوشتار تولید محتوی و نوشتار

تولید محتوی و نوشتار

تدریس خصوصی تدریس خصوصی

تدریس خصوصی

فنی و حرفه ای فنی و حرفه ای

فنی و حرفه ای

فهرست متخصصین

تعداد ۹۰۷ متخصص یافت شد.

ترجمه؛ دریچه‌ای رو به دانش و فرهنگ

طنین .

ترجمه اگرچه تخصص است، اما هنر هم هست، ظرافت می‌خواهد.
یافتن مرزی که نه در دام «تفسیر به رای» دیدگاه نویسنده بیافتیم و نه کلمات را مثل دانه‌های مجزا و بی‌روح بر روی کاغذ بکاریم، همان «هزار نکته‌ی باریک‌تر ز موی»...

در اقتصاد دانش بنیان امروز دانایی توانایی است

احسان اولیایی

وقتی که آرش برای گستردن مرز این سرزمین به چند قدم بیشتر تا سر حد مرگ کمان می کشید هرگز تصور نمی کرد روزگاری مرزهای زندگی چنان با ایده ها و ارتباطات گوناگون گره بخوره که جستجوی آنها قصه سوزن باشه در انبار کاه! شاید...

فهرست پروژه ها

تعداد ۴۷ پروژه یافت شد.
مهلت انجام پروژه
۵
بودجه پروژه
از ۱۸۰۰۰۰ تومان تا ۲۲۰۰۰۰ تومان
آموزش تری دی مکس ویژه دانشجویان معماری

مهلت انجام پروژه
۷
بودجه پروژه
از ۳۰۰۰۰۰ تومان تا ۱۰۰۰۰۰۰۰ تومان
اینجانب دکتری رشته مهندسی آب می باشم. براحتی می توانم بهترین پروژه ها را مشاوره و راهنمایی نموده و در نهایت به نقطه مورد نظر برسانم. قطعا با حساسیتی که در انجام کارها دارم طرح هایی که با مشاوره اینجانب انجام می شود ...

مهلت انجام پروژه
۶۰
بودجه پروژه
از ۵۰۰۰۰۰ تومان تا ۵۰۰۰۰۰۰۰ تومان
مدیریت منابع آبی با استفاده از روش های پیشرفته مدیریتی در هر شرایط و موقعیت آب و هوایی در سراسر کشور

مهلت انجام پروژه
۳۶۵
بودجه پروژه
از ۲۰۰۰۰ تومان تا ۸۰۰۰۰ تومان
این پروژه به این شرح است که دورکاری انجام می‌شود

مهلت انجام پروژه
۱۰
بودجه پروژه
از ۰ تومان تا ۰ تومان
سرند تلاشی است در جهت نقد اندیشه و رفتار جامعه ایران

ماهنامه سرند ماحصل فعالیتی در حوزه کارآفرینی اجتماعی است که نخستین گام در مسیر ساخت یک نهاد آموزشی و فرهنگی رایگان محسوب می شود. مطالب نشریه تولیدی است و ...

مهلت انجام پروژه
۵
بودجه پروژه
از ۲۳۹۹۶ تومان تا ۹۰۰۰۰ تومان
پروژه ای میخواهم که انجام شود